Σε αυτόν τον διαγωνισµό δεν βαθµολογούνται αποκλειστικά οι σκύλοι, ούτε βέβαια τα αφεντικά τους. Κρίνονται αµφότεροι, και µάλιστα αυστηρά, σε διάφορες κατηγορίες. Εξετάζεται, λόγου χάριν, η ταχύτητα µε την οποία πιάνουν το φρίσµπι οι πιστοί φίλοι µας. Επίσης, αξιολογείται το σάλτο τους, ενώ οι ιδιοκτήτες κρίνονται µεταξύ άλλων για τη ρίψη τους. Επί της ουσίας, όµως, όλος ο διαγωνισµός, ο οποίος είναι πανευρωπαϊκός και διεξάγεται στη Βουδαπέστη, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση και την επικοινωνία που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν οι δύο φίλοι, και η οποία εκδηλώνεται µέσα από παιχνίδι. Το ιπτάµενο µπόρντερ κόλεϊ της φωτογραφίας και η κυρία του είναι βέβαιο ότι έχουν δουλέψει πολύ. Γι’ αυτό και τα πήγαν περίφηµα.

Σε αυτόν τον διαγωνισµό δεν βαθµολογούνται αποκλειστικά οι σκύλοι, ούτε βέβαια τα αφεντικά τους. Κρίνονται αµφότεροι, και µάλιστα αυστηρά, σε διάφορες κατηγορίες. Εξετάζεται, λόγου χάριν, η ταχύτητα µε την οποία πιάνουν το φρίσµπι οι πιστοί φίλοι µας. Επίσης, αξιολογείται το σάλτο τους, ενώ οι ιδιοκτήτες κρίνονται µεταξύ άλλων για τη ρίψη τους. Επί της ουσίας, όµως, όλος ο διαγωνισµός, ο οποίος είναι πανευρωπαϊκός και διεξάγεται στη Βουδαπέστη, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση και την επικοινωνία που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν οι δύο φίλοι, και η οποία εκδηλώνεται µέσα από παιχνίδι. Το ιπτάµενο µπόρντερ κόλεϊ της φωτογραφίας και η κυρία του είναι βέβαιο ότι έχουν δουλέψει πολύ. Γι’ αυτό και τα πήγαν περίφηµα.