Χαµόγελα σκορπά το τρίτο Athens Fringe Festival (20-26 Ιουνίου) ως αντίδοτο στην κρίση, ταξιδεύοντας παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις σε πάρκα, πεζόδροµους, ακάλυπτους πολυκατοικιών. Η οµάδα «Παρακούν» (φωτογραφία) στήνει ένα «καλλιτεχνικό αντάρτικο» τριγυρνώντας µε λεωφορείο στις γειτονιές της Αθήνας Σελίδα 5