Πράσινο πιστοποιητικό θα µπορούν στο εξής να φέρουν τα ελληνικά προϊόντα κτηνοτροφίας και αλιείας, δηλαδή κρέας, ψάρια, κοτόπουλα, αυγά καιγάλα, που προέρχονται από ζώα για την εκτροφή των οποίων χρησιµοποιήθηκαν απαλλαγµένες από µεταλλαγµένα ζωοτροφές.

Το εθνικό αυτό σήµα πιστοποίησης, που παρουσίασε χθες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα χορηγείται στις επιχειρήσεις προαιρετικά και θα ενηµερώνει τους καταναλωτές ότι τοπροϊόν πουαγοράζουν προέρχεται από ζώα που δεν εκτρέφονται µε γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές.

Για να αντιληφθεί κανείς το µέγεθοςτου προβλήµατος, κάθε χρόνο εκτιµάται ότι εισάγονται στην Ελλάδα πάνω από 600.000 τόνοι µεταλλαγµένης σόγιας, εκ των οποίων το 80% χρησιµοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφών.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ αυτό, που παρουσίασε χθες σε συνέντευξη Τύπου η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένα Αποστολάκη, εκτός από ενηµέρωση στους καταναλωτές, φιλοδοξεί στην ουσία να συµβάλει ώστε να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι στον χώρο των τροφίµων. ∆ιότι κάθε ελληνική επιχείρηση που χρησιµοποιεί «καθαρές» πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων της είναι λογικό να θέλει να το αποκτήσει, αφού έτσι θα δίνει προστιθέµενη αξίαστο όνοµά της. Αντίθετα, όποια εταιρεία τού «γυρίσει την πλάτη» θα είναι σαν να στέλνει το µήνυµα ότικάνει χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών.

Το σύστηµα, που δηµιούργησε ο Οργανισµός Πιστοποίησης (Agrocert), φέρει το όνοµα AGRO 7και απαιτεί από τους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα παραγωγής γάλακτος, κρέατος, αυγών ή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας νατηρούν µιασειρά από υποχρεώσεις. Παρέχεται για δέκα διαφορετικές κατηγορίες, για σηµεία πώλησης κρέατος, παραγωγή ζωοτροφών, εκτροφήζώων γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής, πουλερικών, ψαριώνθαλασσοκαλλιέργειας, επεξεργασία – συσκευασία – εµπορίαγάλακτος, για τη σφαγή ζώων – πουλερικών και φυσικά γιατην τυποποίηση- συσκευασία -εµπορία κρέατος, αυγών και ψαριών.

Για να τοπροµηθευτεί, για παράδειγµα, µια επιχείρηση παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. βιοµηχανία ζωοτροφών, παρασκευαστήριο ζωοτροφών µονάδας εκτροφής), θα πρέπει να τηρεί συγκεκριµένες απαιτήσεις για τις πρώτες ύλες, τις πρόσθετες ύλες και τα προµείγµατα, καθώς επίσης για τονεργαστηριακό έλεγχο των τελικών προϊόντων, την ιχνηλασιµότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής και τον χειρισµό µη συµµορφούµενων προϊόντων.

Αντίστοιχα, για να πάρει το πιστοποιητικό µια επιχείρηση εκτροφής (ζώων, πουλερικών και ιχθύων), θα πρέπει να πληροί προϋποθέσεις για τη διατροφή τωνζώων (που περιλαµβάνει έλεγχοτων παραλαµβανόµενων ζωοτροφών από τιςεπιχειρήσεις πουτις παράγουν),τον έλεγχο της παρεχόµενης τροφής σιτηρών µε βάση τις ανάγκες εκτροφής, το είδος των ζώων και το στάδιο ανάπτυξής τους. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων σφαγής ζώων – πουλερικών, θα οφείλουν να αποδεικνύουν τον σαφή διαχωρισµό των ζώων – πουλερικών που παραλαµβάνουν, να διασφαλίζουν ότι αυτά προέρχονται απόπιστοποιηµένες κατά το AGRO 7 επιχειρήσεις εκτροφής καινα παρέχουν στοιχεία για την ιχνηλασιµότητά τους σε κάθε παραγωγικό στάδιο.

Το εθνικό σήµα πιστοποίησης θα χορηγείται προαιρετικά στις επιχειρήσεις