(ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στον Αθήνα 9,84)

«πολλές φορές λέµε ότι είµαστε σε αδιέξοδο. Δεν νοµίζω ότι είµαστε σε αδιέξοδο.

Στο τέλος τέλος, ας γίνουν και δικοµµατικές κυβερνήσεις και πολυκοµµατικές. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλη η υπόλοιπη Ευρώπη µπορεί να έχει πολυκοµµατικές κυβερνήσεις και η Ελλάδα δεν µπορεί».