ΘΟΛΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ το τοπίο αναφορικά µε το µέλλον της Αγροτικής Τράπεζας καθώς το σχέδιο αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της τρόικας, η οποία εξαρχής φέρεται να προτιµούσε την ιδιωτικοποίηση. Η διοίκηση της Αγροτικής έχει ζητήσει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 325 εκατ. ευρώ, µε το Δηµόσιο να καλύπτει τα 250 εκατ. και παράλληλη εξαγορά των προνοµιούχων µετοχών ύψους 675 εκατ. που βρίσκονται στην κατοχή του Δηµοσίου, επίσης από το Δηµόσιο, αφού αποτελεί τον βασικό µέτοχο της τράπεζας (ποσοστό 77%).

Με τον τρόπο αυτό η σωρευτική αναβάθµιση των κεφαλαίων της και η ενίσχυση της ρευστότητάς της θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες του θέµατος όµως θα πρέπει να πάρουν τη σφραγίδα της τρόικας, κάτι που δεν αναµένεται να γίνει πριν από τα µέσα του επόµενου µήνα, όταν το κλιµάκιο των επιτηρητών επισκεφθεί και πάλι την Αθήνα. Ετσι οι εξελίξεις στο µέτωπο της ΑΤΕ µεταφέρονται για µετά τις δηµοτικές εκλογές.

Το θέµα της αναδιάρθρωσης συζητήθηκε χθες στο πλαίσιο συνάντησης του υπουργού Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου µε τον διοικητή της ΑΤΕ Θ. Πανταλάκη, στην οποία ξεκαθαρίστηκε ότι δεν τίθεται ζήτηµα υπαγωγής της στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.

Την ίδια ώρα τα σενάρια συγχωνεύσεων στο µέτωπο των ιδιωτικών τραπεζών αναθερµαίνονται, µε την ελβετική UΒS να θεωρεί πως τυχόν συγχώνευση Εurobank και Αlpha «θα είχε την καλύτερη λογική, τόσο στρατηγικά όσο και από την άποψη δηµιουργίας υπεραξιών».