Κονδύλια 2,5 δισ. ευρώ για τη διατήρηση 667.000 θέσεων εργασίας µε τα νέα προγράµµατα του ΟΑΕΔ εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου χθες κατά τη συνάντησή του µε τους κοινωνικούς φορείς για την αντιµετώπιση της κρίσης στην απασχόληση.

Ακολούθησε η ανακοίνωση των προγραµµάτων (για τα οποία έγραψαν αναλυτικά «ΤΑ ΝΕΑ» την περασµένη Δευτέρα) από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Τονίζεται ότι από τις επιδοτήσεις των 2,5 δισ. ευρώ, τα 1,6 δισ. θα επιβαρύνουν το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. «Εξετάζεται ο δανεισµός του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αν αυξηθεί κατά πολύ ο αριθµός των επιδοτούµενων ανέργων το 2011», επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γ. Κουτρουµάνης, αφού οι επιδοτήσεις των εισφορών θα καλυφθούν µέσω του αλληλόχρεου λογαριασµού του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Τα προγράµµατα αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την ύφεση για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε δράσεις για την επανένταξη των ανέργων και τη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας καθώς και σε κίνητρα για τους νέους και τις γυναίκες.

Ο Πρωθυπουργός υπογράµµισε ότι η ανεργία αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. Σηµείωσε ότι είναι αποτέλεσµα «µιας οικονοµίας που αργοπέθαινε εδώ και χρόνια» καθώς δεν είχε επενδύσει στις παραγωγικές δοµές της χώρας. Στόχος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, «είναι να χτυπήσουµε τη ρίζα των προβληµάτων, διότι είχαµε σβησµένες τις µηχανές της ανάπτυξης εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, η χώρα µας δεν φρόντιζε να αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο ώστε µέσα από µια βιώσιµη οικονοµία να αυξήσει τις θέσεις εργασίας».

Τα προγράµµατα που ανακοινώθηκαν

1Διατήρηση θέσεων εργασίας και προσαρµοστικότητα επιχειρήσεων:

n Πρόγραµµα διατήρησης 400.000 θέσεων εργασίας µε ενίσχυση εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για 200.000 θέσεις εργασίας.

n Προγράµµατα διαρθρωτικής προσαρµογής για επιχειρήσεις που απασχολούν πλέον των 50 εργαζοµένων.

n Προγράµµατα διαρθρωτικής προσαρµογής για επιχειρήσεις 1-49 εργαζοµένων.

n Τοπικό ολοκληρωµένο πρόγραµµα για 900 ανέργους και 350 εργαζοµένους του Νοµού Καστοριάς.

Ειδικό πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

n Πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον µήνα Σεπτέµβριο 2010.

2Ενταξη νέων στην αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας:

n Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. n Προγράµµατα εργασίας για νέους έως 24 ετών µε Σύµβαση Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας.

Επιχορήγηση νέων επιστηµόνων. n Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελµατιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών.

3 Επανένταξη ανέργων:

Επιταγή επανένταξης επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας

n Ειδικό πρόγραµµα ολοκληρωµένης παρέµβασης για 600 πρώην εργαζοµένους οι οποίοι προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε µαζικές απολύσεις.

n Τοπικό ολοκληρωµένο πρόγραµµα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε µαζικές απολύσεις στον Νοµό Θεσσαλονίκης.

n Ειδικό διετές πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων.

Ειδικό τετραετές πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων.

Ειδικό πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

n Πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον µήνα Σεπτέµβριο 2010.

n Πρόγραµµα επιχορήγησης ιδιωτικών και δηµοτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1). n Πρόγραµµα επιχορήγησης 2.500 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, ηλικίας 22-64 ετών.

4Ενταξη και υποστήριξη γυναικών στην αγορά εργασίας:

n Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών.

Ειδικό τετραετές πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων.

5Στήριξη ατόµων µε αναπηρία και ευπαθών κοινωνικών οµάδων:

n Ειδικό τριετές πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), απεξαρτηµένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, αποφυλακισµένων, νεαρών παραβατικών ατόµων ή νεαρών ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. n Πρόγραµµα επιχορήγησης θέσεων εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).

n Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών άνεργων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), απεξαρτηµένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και αποφυλακισµένων ατόµων.

n Πρόγραµµα επιχορήγησης θέσεων εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).

n Πρόγραµµα επιχορήγησης ιδιωτικών και δηµοτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1).

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

των επιδοτήσεων (2,5 δισ. ευρώ), ποσό 1,6 δισ. ευρώ θα επιβαρύνει το ΙΚΑ

Θέλουµε ευκαιρίες για δουλειά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Πάνος Θεοδωρακόπουλος, Μαρία Λίλα, Δάµων Δαµιανός

«ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ επτά χρόνια ως υπάλληλος φαρµακείου και απολύθηκα το καλοκαίρι λόγω της κρίσης». Η 30χρονη Δήµητρα Ανεστοπούλου είναι ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που δίνουν «πρόσωπο» στην ανεργία. Εδώ και λίγους µήνες ζει στη Λάρισα µε τον άνδρα της και τα δύο τους παιδιά. «Με 545 ευρώ που είναι το επίδοµα ανεργίας, το οποίο θα παίρνω µέχρι τον Ιούλιο του 2011, δεν θα τα καταφέρναµε στην Αθήνα και αποφασίσαµε να µετακοµίσουµε στη Λάρισα, όπου βρήκε δουλειά ο άνδρας µου.

Παίρνει τα ίδια χρήµατα που έπαιρνε και στην Αθήνα αλλά η ζωή είναι πολύ φθηνότερη στην περιφέρεια: και τα νοίκια και οι µετακινήσεις και η ψυχαγωγία».

Τον περασµένο Ιούνιο που απολύθηκε η κ. Ανεστοπούλου, οι απασχολούµενοι στην Ελλάδα µειώθηκαν κατά 142.493 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2009. Η µείωση της απασχόλησης ήταν 3,1% και οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 154.657 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2009 (αύξηση 36,2%). Νέοι και γυναίκες αποτελούν τα µεγαλύτερα θύµατα της ανεργίας. Στους άνδρες η ανεργία αγγίζει το 8,9%, ενώ στις γυναίκες το 15,5%. «Από το καλοκαίρι ψάχνω για δουλειά αλλά υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες. Κατάφερα και πήρα την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος του υπαλλήλου φαρµακείου που µού εξασφαλίζει καλύτερο µισθό, αλλά δεν γίνονται προσλήψεις εύκολα. Οταν απολύθηκα, έπαιρνα 950 ευρώ τον µήνα καθαρά και τώρα µε την άδεια του φαρµακοϋπαλλήλου θα πήγαινα στα 1.100

ευρώ, όµως ακόµα δεν βρίσκω δουλειά και σκέφτοµαι σοβαρά να στραφώ και σε άλλους κλάδους για να συνεισφέρω ξανά στα έξοδα της οικογένειάς µου».

Μεγάλο πρόβληµα αντιµετωπίζει, εξάλλου, όπως λέει η ίδια και στις προτάσεις για δουλειά µε µειωµένο ωράριο. «Βρίσκω δουλειά ηµιαπασχόλησης, αλλά µε 100 ευρώ την εβδοµάδα δεν µπορώ να αφήσω τα παιδιά µου και να δουλέψω έστω τα πέντε τετράωρα στο σούπερ µάρκετ. Τα 20 ευρώ µεροκάµατο και µάλιστα χωρίς ασφάλιση είναι κοροϊδία». Θα ήθελε να µπορούσε να παρακολουθήσει κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα επιµόρφωσης ή κατάρτισης. «Εστω και σε άλλον τοµέα. Να µπορούσα να µάθω καλύτερα υπολογιστές ή λογιστικά ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα. Εχω µόνο το απολυτήριο Λυκείου και µία εξειδίκευση στην πώληση φαρµάκων. Θα ήθελα να είχα κι άλλες ευκαιρίες, καθώς είµαι σε ηλικία που µπορώ να µάθω καινούργια πράγµατα εκµεταλλευόµενη το διάστηµα της ανεργίας µου». «Δεν επιτρέπεται σε ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια να φθάνουν στο σηµείο να τούς ζουν τα παιδιά τους» λέει η 54χρονη Ρίτα Στάµου, που απολύθηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο από τη δουλειά της και ακόµα περιµένει το επίδοµα ανεργίας.

«Με συντηρούν οι γιοι µου»

«Δουλεύω 28 χρόνια και αναγκαστικά συντηρούµαι αυτό το διάστηµα από τους γιους µου, που είναι 33 και 30 ετών. Τα τελευταία πέντε χρόνια µε ανάγκαζαν να υπογράφω µαζί µε την πρόσληψή µου και ένα χαρτί παραίτησης µε ανοιχτή ηµεροµηνία» τονίζει η κ. Στάµου, που δεν κρύβει την απογοήτευσή της. «Το ενοίκιό µου είναι 280 ευρώ και δίνω άλλα 150 για φως, νερό και κοινόχρηστα τον µήνα. Ευτυχώς, µένουν τα παιδιά µου κοντά και χρησιµοποιώ το δικό τους τηλέφωνο ενώ µού δίνουν και ψωνίζω το καθηµερινό µας φαγητό» λέει. «Κάθε µέρα κοιτάζω τις µικρές αγγελίες για δουλειά, αλλά χωρίς καµία τύχη. Ακόµα και για µπέιµπι σίτερ δεν µε παίρνουν, γιατί µε θεωρούν µεγάλη σε ηλικία. Και στο σούπερ µάρκετ που ρώτησα, µού είπαν ότι προσλαµβάνουν γυναίκες µέχρι 35 ετών το πολύ».

Εργασιακή ευελιξία στον ΟΤΕ ζητούν οι Γερµανοί

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ σειρήνες για την άµεση αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στον ΟΤΕ, µε στόχο τη µείωση του προσωπικού του, άρχισαν να ηχούν από χθες µε κύριο αποδέκτη την κυβέρνηση.

Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του ΟΤΕ Παναγή Βουρλούµη να δηλώνει ότι χθες παρέστη για τελευταία φορά στο Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, βγήκαν στο προσκήνιο οι εκπρόσωποι της Deutsche Τelekom, οι οποίοι ανέφεραν ότι πλέον «υπάρχουν µαύρα σύννεφα» στην επένδυσή τους στην Ελλάδα.

Διαγραφή 900 εκατ. ευρώ

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε το στέλεχος της γερµανικής εταιρείας µε αρµοδιότητα στα Βαλκάνια, κ. Γκουίντο Κέρκχοφ, η DΤ αναγκάστηκε ήδη να διαγράψει 900 εκατ. ευρώ από τα 3,8 δισ. ευρώ που είχε επενδύσει στον ΟΤΕ, δηλαδή σχεδόν το ένα πέµπτο των κεφαλαίων της και «αυτά είναι χρήµατα που δεν θα ανακτήσουµε ποτέ».

Από το βήµα του συνεδρίου ΙnfoCom, ο κ. Κέρκχοφ ζήτησε ξεκάθαρα από την κυβέρνηση «πιο ευέλικτη εργατική νοµοθεσία», προκειµένου να δοθούν στον ΟΤΕ «µεγαλύτερα περιθώρια για βελτίωση του κόστους του προσωπικού του και για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας προσανατολισµένου στην αποδοτικότητα». Ηδη, ο κ. Βουρλούµης έχει ζητήσει νέους κανονισµούς εργασίας στον ΟΤΕ, αλλά και µείωση του προσωπικού µε κατάργηση της µονιµότητας (απολύσεις).

Πάντως, τα εργασιακά θα κληθεί να διαχειριστεί ο διάδοχος του κ. Βουρλούµη, η αντικατάσταση του οποίου δεν ανακοινώθηκε χθες λόγω της απουσίας του υπουργού Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Επικρατέστερος στην… κούρσα διαδοχής φαίνεται να είναι ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ, νυν διευθύνων σύµβουλος της Cosmote.

Θετικά τα µέτρα, λένε εργοδότες – ΓΣΕΕ

ΣΕ[-1417 θετική κατεύθυνση βρίσκονται τα µέτρα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, σύµφωνα µε τους επιχειρηµατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δ. Δασκαλόπουλος που ζήτησε µείωση φόρων και fast track για όλους τους επενδυτές και όχι µόνο για τους ξένους, τόνισε ότι το µόνο ουσιαστικό αντίδοτο στην ανεργία είναι η ανάπτυξη. Αναγνώρισε ότι το πρόγραµµα δράσεων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός είναι εκτεταµένο, πολύπλευρο και αναµφίβολα συνιστά µια γραµµή άµυνας στο πρόβληµα της ανεργίας. Συνέστησε όµως προσοχή κατά τη διαδικασία της εφαρµογής του, καθώς στο παρελθόν πολλά ανάλογα προγράµµατα υστέρησαν στη διαδικασία υλοποίησής τους.

Η ΓΣΕΕ

«Κάθε µέτρο, κάθε ενεργητική πολιτική, κάθε πρόγραµµα που ανακουφίζει τους ανέργους και διατηρεί θέσεις εργασίας εκ των πραγµάτων την υποστηρίζουµε», τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος.

Εκτός αυτών, όπως είπε, η ΓΣΕΕ έθεσε στον Πρωθυπουργό και άλλα ζητήµατα που αφορούν την υπεράσπιση των ανέργων, κυρίως την αύξηση του επιδόµατος ανεργίας, την επιµήκυνση του χρόνου χορήγησής του, αλλά και µια απαίτηση η οποία συζητήθηκε και υπήρξε µια πρώτη θετική ανταπόκριση, «σε όλη την διάρκεια της ανεργίας όλοι οι άνεργοι να καλύπτονται πλήρως ιατροφαρµακευτικά. Θέσαµε και το ζήτηµα αυτών που σηκώνουν τα µεγάλη βάρη και δεν ευθύνονται, των χαµηλοσυνταξιούχων µας, ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να επανέλθει το δώρο, κυρίως σε αυτούς που παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ».

Οι έµποροι

Σηµαντική αξιολογεί η ΕΣΕΕ (έµποροι) την ανακοίνωση των βασικών κατευθύνσεων πολιτικής για τη στήριξη της απασχόλησης από τον Πρωθυπουργό και ζητεί την άµεση ενεργοποίηση και υλοποίησή τους χωρίς καθυστερήσεις και εξαιρέσεις. n «Με νέα ψέµατα και απατηλές υποσχέσεις, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί άλλη µία φορά να ξεγελάσει τους εργαζόµενους και τους ανέργους µπροστά στις εκλογές», επισηµαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. n «Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανεργία είναι υποκριτικό γιατί οι κατεδαφιστικές πολιτικές του Μνηµονίου που συνυπέγραψε και εφαρµόζει, δηλαδή η µείωση των µισθών, η συρρίκνωση των δηµοσίων επενδύσεων και οι νέοι φόροι δηµιουργούν στρατιές ανέργων», σχολίασε από τον ΣΥΝ ο Δ. Στρατούλης.