Ένα νέο χημειοθεραπευτικό φάρμακο,το Iniparib (BSI-201) μπορεί να βοηθήσει γυναίκες που έχουν προσβληθεί από μια επιθετική και δύσκολα αντιμετωπίσιμη μορφή καρκίνου του μαστού.

Πρόκειται για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (δηλαδή με αρνητικούς υποδοχείς οιστρογόνων, αρνητικούς υποδοχείς προγεστερόνης και αρνητικούς υποδοχείς της πρωτεΐνης HER2) που αποτελεί το 15% έως 20% των περιπτώσεωντης νόσου. Για τη συγκεκριμένη μορφή της νόσου, δεν υπάρχουν προς το παρόν πολλές διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Τα τελικά αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ επιβεβαίωσαν ότι το νέο φάρμακο Iniparib, σε συνδυασμό με γεμσιταμπίνη / καρβοπλατίνη μπορεί να συρρικνώσει σημαντικά τον όγκο και να αυξήσει την επιβίωση των ασθενών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η μέση συνολική επιβίωση των γυναικών που έλαβαν τον παραπάνω θεραπευτικό συνδυασμό έφτασε τους 12,3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος θανάτου από τη νόσο μειώθηκε κατά 43%.

Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές ασθενείς (55,7%) που έλαβαν iniparib συνδυασμένο με γεμσιταμπίνη / καρβοπλατίνη παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανταπόκριση ή και καμία μεταβολή στην εξέλιξη της νόσου, για τουλάχιστον 6 μήνες.

Παράλληλα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες του νέου θεραπευτικού συνδυασμού δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με άλλα θεραπευτικά σχήματα.

Εκτός του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, το Iniparib δοκιμάζεται κλινικά και στο πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (φάση ΙΙΙ) καθώς και για τον καρκίνο των ωοθηκών, της μήτρας και του εγκεφάλου.

Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 35ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO), στο Μιλάνο.