ΚΑΤΑ 130.328

(27,3%) αυξήθηκαν µέσα σε έναν χρόνο (Ιούλιος 2009 – Ιούλιος 2010) οι άνεργοι στη χώρα µας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιούλιο φέτος ανέβηκε στο 12% από 9,6% τον Ιούλιο του 2009.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στη χώρα τραβάει την ανηφόρα, µε τη ΓΣΣΕΕ να εκτιµά ότι το 2011 οι άνεργοι θα φθάσουν το 1 εκατοµµύριο.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι φέτος τον Ιούλιο οι άνεργοι ανήλθαν σε 607.035

και αυξήθηκαν κατά 130.328 σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2009 (αύξηση 27,3%) και κατά 24.671 σε σχέση µε τον Ιούνιο 2010 (αύξηση 4,2%), όταν το ποσοστό ανεργίας ήταν 11,6%. Παράλληλα, ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 4.261.458, ενώ το σύνολο των απασχολουµένων τον Ιούλιο φέτος εκτιµάται ότι ανήλθε σε 4.439.296. Ενδεικτικό του προβλήµατος είναι το γεγονός ότι οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 52.866 σε σχέση µε τον Ιούλιο 2009 (µείωση 1,2%) και αυξήθηκαν µόλις κατά 9.473

σε σχέση µε τον Ιούνιο 2010 (αύξηση 0,21%). Σε γυναίκες και νέους

Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες (15,7% τον Ιούλιο 2010 από 13,8% τον Ιούλιο 2009) συνεχίζει να είναι πολύ υψηλότερο εκείνου στους άνδρες (9,4% τον Ιούλιο 2010 από 6,6% τον Ιούλιο 2009).

Η µεγαλύτερη ανεργία καταγράφεται στις ηλικίες 15-24 ετών µε 32,6% (από 23,9% τον Ιούλιο 2009) και 25-34 ετών µε 15,8% (από 12,6% τον Ιούλιο 2009).