Στην πρόσληψη 28 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας. Για την απόδειξη της εντοπιότητας ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει σειρά δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας και συγκεκριμένα: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, Μεσογείων 190-194 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61, απευθύνοντάς τη στον Τομέα Διοικητικού Οικονομικού.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) από την υπηρεσία της ΔΕΗ, β) από τον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www. asep. gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Εντυπα αιτήσεωνδιαγωνισμοί φορέων- Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www. kep. gov. gr όπου μέσω της διαδρομής ΣύνδεσμοιΑνεξάρτητες Αρχές και Αλλες Αρχές- ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από