Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά τρεις βασικές επιλογές λειτουργικών συστημάτων για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα: το Symbian, το Windows Μobile και το Αndroid