Ισχυρές ενστάσεις από Βρυξέλλες για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2010.