Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΕΗ θα αναλάβουν καθήκοντα τέσσερις εποχικοί υπάλληλοι. Θα προσληφθούν ένας πτυχιούχος διοικητικούοικονομικού κλάδου ΠΕ, ένας λογιστής ΤΕ και δύο υπάλληλοι γραφείου ΔΕ. Αιτήσεις, οδός Πατησίων 27, Αθήνα, τηλ.: 210-5292.306.