ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2009 ΦΕΚ 18/27-1-2009

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 232 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο ΦΕΚ 648/17-8-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύθηκαν οι πίνακες διοριστέων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2008 ΦΕΚ 226/16-5-2008

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 325 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ, στο Ταμείο Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθήνας- Πειραιά, στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), στο υπουργείο Πολιτισμού, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Επιμελητήριο Φωκίδας, στο Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, στην Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, στο υπουργείο Ανάπτυξης (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού- Πεδίο Βολής Κρήτης και στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 486/26-6-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύθηκαν οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2008 ΦΕΚ 302/30-6-2008

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.603 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ (ΝΙΜΤΣ).

Στο ΦΕΚ 439/10-6-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και στο ΦΕΚ 462/18-6-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2008 ΦΕΚ 362/24-7-2008

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 973 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα υπουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Μακεδονίας και Θράκης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Γ.Γ. Επικοινωνίας, Γ.Γ. Ενημέρωσης και σε φορείς των υπουργείων Ανάπτυξης (Γ.Γ. Βιομηχανίας, Γ.Γ. Εμπορίου, Γ.Γ. Καταναλωτή, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ταμείο Νομικών, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ), Εθνικής Άμυνας (ΓΕΝ Πεδίο Βολής Κρήτης), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Εμπορικής Ναυτιλίας (Γ.Γ.

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), Εσωτερικών (Εθνικό Τυπογραφείο, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), Οικονομίας και Οικονομικών (Γ.Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), από τις οποίες οκτώ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών (υπουργείο Εξωτερικών).

Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών ΔΕ και ΠΕ. Εκδόθηκαν στις 3 Αυγούστου 2009 τα οριστικά αποτελέσματα που αφορούν τις 174 θέσεις ΤΕ. Ο πίνακας διοριστέωναπεστάλη στοΕθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008 ΦΕΚ 508/6-10-2008

Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.215 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπουργείο Ανάπτυξης [Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)], υπουργείο Εθνικής Άμυνας [Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)], υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών [Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας], υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων [Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς- Ιωαννίνων, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Καβάλας, Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων], υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής [Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)], υπουργείο Πολιτισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας, Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου), υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ΕΚΑΒ, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)] και υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας [Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΤΑΜ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), ΟΑΠ- ΔΕΗ].

Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2008 ΦΕΚ 575/3-11-2008

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/302Μ/2008 ΦΕΚ 204/6-5-2008

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 890 θέσεων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο ΦΕΚ 1021/4-11-2008 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στο ΦΕΚ 1025/5-11-2008 (τεύχος τρίτο) της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008 ΦΕΚ 461/11-9-2008

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση συνολικά 877 θέσεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης.

Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση 203 θέσεων ΤΕ και 129 θέσεων ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2008 ΦΕΚ 295/26-6-2008

Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση 19 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τριών θέσεων ελεγκτών ιατρών με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, διαφόρων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τα οριστικά αποτελέσματα για τα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) «Γεωπονία- Γενετική Βελτίωση των Εσπεριδοειδών ή άλλων Φυτών» (κωδικός θέσης:

40001), β) «Γεωπονία- Βιοτεχνολογία των Εσπεριδοειδών ή άλλων Φυτών» (κωδικός θέσης: 40002), γ) «Γεωπονία- Φυτοπαθολογία- Ιολογία των Εσπεριδοειδών ή άλλων Φυτών» (κωδικός θέσης: 40004), δ) «Γεωπονία- Εδαφολογία και Περιβάλλον» (κωδικός θέσης: 40003), ε) «Χωροθεσία, Χωροταξία» (κωδικός θέσης:

20004).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2007 ΦΕΚ 226/20-7-2007

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 748 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ, στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, στην Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), στον Οίκο Ναύτου, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στο ΦΕΚ 925/6-10-2008 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στο ΦΕΚ 848/12-9-2008 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύεται ο πίνακας διοριστέων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2007 ΦΕΚ 327/11-10-2007

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Πλήρωση συνολικά 28 θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, προκηρύσσονται 13 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας (υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), 1 θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) και 14 θέσεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ- Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών).

Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα των εξής γνωστικών αντικειμένων: α) «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική» (κωδικός θέσης: 10002) και β) «Μarketing ή Λογιστική ή Χρηματοοικονομική Ανάλυση ή Μακροοικονομική Ανάλυση και Οικονομετρία» (κωδικός θέσης: 10003). Οι σχετικοί πίνακες έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και απεστάλησαν για ανάρτηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών. Επίσης, έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία προκηρύχθηκε στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτική» (κωδικός θέσης: 10004).

Απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο τα οριστικά αποτελέσματα του κλάδου ΠΕ- Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για τις θέσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» (κωδικός θέσεων: 10006).

Στο ΦΕΚ 512/7-7-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Κεντρική Υπηρεσία)

και τριών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ- Δημοσιονομικών με αυξημένα προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οποίες προκηρύχθηκαν στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (κωδικοί θέσεων:

10001 και 10005 αντίστοιχα).