ΕΠ

Για οκτώ μήνες θα προσληφθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 22 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πέντε νοσηλευτές ΤΕ, δύο τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων ΤΕ, ένας πτυχιούχος ραδιολογίας- ακτινολογίας ΤΕ, έξι απόφοιτοι ειδικότητας αδελφών νοσοκόμων ΔΕ, δύο παρασκευαστές ΔΕ, ένας χειριστής εμφανιστής ΔΕ και πέντε τραυματιοφορείς ΥΕ. Τηλ. 213-2032.168.