Ένα νέο πακέτο μέτρων που θίγει μισθούς και συντάξεις ετοιμάζει η κυβέρνηση εν όψει της Διεθνούς Έκθε σης Θεσσαλονίκης.