Εκατόν σαράντα έργαελαιογραφίες και χαρακτικά- συνθέτουν την αναδρομική έκθεση του Αχιλλέα Δρούγκα που φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη (Βασ. Κωνσταντίνου 50), όπου παρουσιάζονται χαρακτηριστικά έργα της διαδρομής του, από τα πρώτα του χαρακτικά και το πρώτο του λάδι, το 1974, έως πρόσφατα ανέκδοτα έργα του.