Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θέλω να συμμετάσχω στον διαγωνισμό του υπουργείου Οικονομίας που αναμένεται να γίνει το φθινόπωρο. Όμως, αναμένεται το προσεχές διάστημα η νέα προκήρυξη για ειδικούς φρουρούς, στην οποία θέλω να λάβω μέρος. Αν προσληφθώ ως ειδικός φρουρός θα έχω το δικαίωμα στη συνέχεια να λάβω μέρος στον διαγωνισμό του υπουργείου Οικονομίας; Στην περίπτωση που επιτύχω στις εξετάσεις, θα μπορέσω να φύγω από το Σώμα και να προσληφθώ στο υπουργείο;

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διορισμού σας ως ειδικού φρουρού δεν επιτρέπεται να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό του υπουργείου. Μόνον στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για τους ειδικούς φρουρούς, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για τις θέσεις του υπουργείου Οικονομίας.