«Καλούνται οι υποψήφιοι (ΤΣΑΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩ., ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩ., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟ., ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟ., ΜΠΑΡΕΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΠΑΝ., ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ. και ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝ.) που συμμετέχουν στη διαδικασία πληρώσεως θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 2Κ/2007 (Φ.Ε.Κ. 74/17-4-07 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) να προσέλθουν, εφόσον επιθυμούν, στο κατάστημα του Α.Σ.Ε.Π. Πουλίου 6 (όροφος 4ος αίθουσα 409), την Τρίτη 6 Μαΐου 2008 ώρα 10.30, για τη διεξαγωγή σε δημόσια συνεδρίαση κληρώσεως, προκειμένου να καθορισθεί η μεταξύ τους σειρά στον κύριο πίνακα κατάταξης του εν λόγω κλάδου».

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής (www. asep.gr).