1975: «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Όλα κρίνονται, από στιγμή σε στιγμή, εδώ στις Βρυξέλλες όπου μόλις πριν λίγο οι κ.κ. Κ. Καραμανλής και Σ. Ντεμιρέλ (φωτό)

συναντήθηκαν, σε μια ύστατη προσπάθεια να εγκαινιάσουν τον διάλογο για την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών… Ο κ. Καραμανλής, ενθαρρυμένος από τις επαφές του και το γεγονός ότι όλοι οι ηγέτες των συμμαχικών χωρών ετήρησαν έντονα φιλοελληνική στάση, θα επιδιώξη να συζητήση επί θεμάτων ουσίας και να επιτύχη μια συμφωνία αρχής». («ΤΑ ΝΕΑ»)