(ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εξηγεί στην «Ημερησία» πού οφείλεται, κατά την κρίση του, η πολεμική που δέχεται) «Επιπλέον ημείς προσωπικώς έχομε δηλώσει και δηλώνομεν, ότι δεν είμεθα επιχειρηματίας, “businessman”, αλλά κληρικόν μέλος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος με ανάθεση της πατριαρχικής ευθύνης».