Ο αναπληρωτής καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Π. Σγουρόπουλος απαντά ότι εάν παλαιότερα είχατε φυσιολογική στυτική λειτουργία, το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι κυρίως νευρολογικό. Ο νευρολογικός έλεγχος είναι κοπιαστικός και δαπανηρός και δεν αναμένεται να σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες.

Συνιστάται να δοκιμάσετε ένα από τα φάρμακα για τη στυτική λειτουργία (σιλντεναφίλη, τανταλαφίλη, βαρντεναφίλη), αφού συμβουλευθείτε πρώτα τον καρδιολόγο σας. Εάν αυτά δεν αποδώσουν, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ανδρολόγο γιατρό και ψυχολόγο.