Τιμητική εκδήλωση για το έργο και την επιστημονική προσφορά του ιστορικού Αρχιτεκτονικής και αρχιτέκτονα Χαράλαμπου Μπούρα (φωτογραφία)

πραγματοποιεί (19.30) το Μουσείο Μπενάκη στο Κτίριο της Οδού Πειραιώς (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, τηλ. 2103453.111).

Θα μιλήσουν οι πανεπιστημιακοί Μανώλης Κορρές, Δημήτρης Φιλιππίδης, Μάνος Μπίρης, Μάρω Αδάμη, Cyril Μango.