Οι κατάλογοι των εκδόσεων εκφράζουν σήμερα τον δυναμισμό του χώρου. Πολυσέλιδα επιμελημένα τομίδια παρέχουν ποικίλες πληροφορίες και δημιουργούν περιέργειες για τα νέα βιβλία. Εκδίδεται όμως κι ένας άλλου τύπου μεικτός κατάλογος με τη συνήθη αλλά και ανεξάρτητη ύλη. Με εξαιρετική εκτύπωση, αρίθμηση και μήνα έκδοσης, με μορφή και περιεχόμενο που παραπέμπουν σε λογοτεχνικό περιοδικό. Στον τελευταίο της σειράς, αρ. 23, δημοσιεύονται δύο επιστολές του Ε. Χ. Γονατά, ένα ακριβώς χρόνο μετά τον θάνατό του.

Ποιου εκδοτικού οίκου είναι δημιούργημα;