Στην υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας διετούς διάρκειας (2006-2007)

προχώρησαν χθες η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ. Οι δύο πλευρές

συμφώνησαν για αυξήσεις που συνολικά θα ανέλθουν σε ποσοστό 12,5% και θα

δοθούν σε τέσσερις δόσεις: 3% αναδρομικά από 1/1/2006, 3% από 1/9/2006, 3% από

1/1/2007 και 3,5% από 1/10/2007. Επίσης συμφωνήθηκε η χορήγηση επιδόματος

βρεφονηπιακών σταθμών και η αναπροσαρμογή του ταμειακού επιδόματος κατά 20%.

Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν μετά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης του ΟΤΕ

ότι στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας δεν θα περιληφθούν θέματα του Γενικού

Κανονισμού Προσωπικού.