ΕΝΑΝΤΙ 385 εκατ. ευρώ και αναλαμβάνοντας επιπλέον δεσμεύσεις ύψους 65
εκατ. ευρώ απέκτησε χθες και επίσημα η Εθνική Τράπεζα την έκτη μεγαλύτερη
σερβική τράπεζα Vojvoπanska.


Συγκεκριμένα, η Εθνική θα καταβάλει στη Δημοκρατία της Σερβίας 360 εκατ. ευρώ
σε μετρητά για την εξαγορά ποσοστού 99,4% του μετοχικού κεφαλαίου της
τράπεζας, ενώ υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για το υπόλοιπο 0,6% στους
μετόχους μειοψηφίας.


Λογαριασμός


Επιπλέον, η ελληνική τράπεζα θα καταθέσει ποσό 25 εκατ. ευρώ σε δεσμευμένο
λογαριασμό μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007.


Ο λογαριασμός αυτός καλύπτει εισπράξεις από το χαρτοφυλάκιο επισφαλών δανείων
της Vojvoπanska, και σε περίπτωση ελλείμματος στις εισπράξεις, το ανάλογο
τμήμα του ποσού αυτού θα αποδοθεί στην Εθνική.


Παράλληλα, η Εθνική αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ
στην Vojvoπanska εντός της επόμενης τριετίας, αλλά και να χορηγήσει δάνειο 25
εκατ. ευρώ διάρκειας επτά ετών στο Ταμείο Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της
Σερβίας.


Οι καταθέσεις


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, τον Ιούνιο του 2006 το
ενεργητικό της Vojvoπanska ανερχόταν σε 511 εκατ. ευρώ, οι συνολικές
καταθέσεις σε 342 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια έπειτα από προβλέψεις σε 215 εκατ. ευρώ.


Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν μερίδια 7% και 4% αντίστοιχα στη σερβική αγορά,
ενώ το δίκτυο τράπεζας αποτελείται από 175 σημεία πώλησης και εξυπηρετεί πάνω
από 625.000 ιδιώτες και 61.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη η Εθνική Τράπεζα διαθέτει δίκτυο 35 σημείων
πώλησης στη Σερβία, ενώ μετά την εξαγορά τα μερίδιά της ανέρχονται σε περίπου
8% στις καταθέσεις και 6% στα δάνεια.


Φρένο στις παρεμβάσειςΦΡΕΝΟ στις κρατικές παρεμβάσεις για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις
τραπεζών επιχειρεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που αναμένεται να
εντείνει τον χορό των συγχωνεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα,
σχεδιάζει να προτείνει δέσμη μέτρων προκειμένου να περιορίσει τον ρόλο που
παίζουν οι εθνικές εποπτικές αρχές του κάθε κράτους - μέλους στις συγχωνεύσεις
στον τραπεζικό κλάδο. Αν τελικά υιοθετηθούν οι προτάσεις της, οι εποπτικές
αρχές θα μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για την εκάστοτε συμφωνία μέσα σε
30 ημέρες από την ανακοίνωσή της, έναντι τριών μηνών στο παρελθόν.

Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ