ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ οινοπνεύματος θα οδηγηθούν 50.000 τόνοι ελληνικών κρασιών

με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Οίνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύστερα

από πρόταση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγ. Μπασιάκου.

H απόφαση αυτή της E.E. θα διευκολύνει την ομαλή απορρόφηση πλεονασμάτων

ποσοτήτων αμπελοοινικών προϊόντων, λόγω της μεγάλης παραγωγής και της

διαμόρφωσης υψηλών αποθεμάτων κρασιού τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα

οινοπνευματοποιηθούν 13.000 τόνοι περισσότεροι από πέρυσι. Το οινόπνευμα που

θα προκύπτει από την απόσταξη κρίσης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο στη

βιομηχανία ή ως βιοκαύσιμο.