Τζακ-ποτ στην πρώτη κατηγορία. Τα κέρδη στις άλλες κατηγορίες: «5» (από

24.300,98), «4+1» (2.150,93), «4» (44,93), «3+1» (41,87), «3» (2,26), «2+1»

1,73) και «1+1» (0,75). Οι τυχεροί αριθμοί: 20, 11, 30, 35, 6 και Τζόκερ το

13.

TZAK-ΠΟΤ σημειώθηκε και στην πρώτη κατηγορία του ΠΡΟΤΟ. Τα κέρδη στις άλλες

κατηγορίες: 2η (8.934,52), 3η (1.489,08), 4η (164,15), 5η (14,96) και 6η

(1,28). Ο τυχερός αριθμός: 0 7 7 6 6 0 1.