Παρουσίαση της έκδοσης «Αρχαιολογία – Νησιά του Αιγαίου» (Εκδόσεις Μέλισσα)

στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) στις 20.30. * Το βιβλίο του Τάκη A.

Σαλκιτζόγλου «H Συλλογή του Ικονίου – Μια ελληνική κωμόπολη στην καρδιά της

Μικράς Ασίας», έκδοσης IME, παρουσιάζει στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός

Κόσμος» (Κτίριο 7, Πειραιώς 254) ο καθηγητής Ευάγγελος Χρυσός. Ομιλητές οι Γ.

Μαυροκορδάτος, I. Πετροπούλου και A. Σαββίδης. Στις 19.00 * H 81η δημοπρασία

της Βιβλιοφιλίας πραγματοποιείται στις 19.00 στην Αίθουσα Ανταποκριτών Ξένου

Τύπου (Ακαδημίας 23).