ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Το ρήμα αυτό έχει και την έννοια του βασανίζω ή ταλαιπωρώ. 2.

Ιστορική ναυμαχία. 3. Έτσι… λατινομαθών. – Απευθύνεται προς

κινούμενο. 4. Δύσκολη η κατανόησή τους. – Στον αιώνα αυτόν ανακαλύφθηκε

η Αμερική. 5. Βυζαντινή μουσική νότα. – Επίπεδη έκταση. 6.

Αρχαία ονομασία της Πελοποννήσου. – Βυζαντινή μουσική νότα. 7.

Στεγανόποδο πτηνό (καθ.). – Πανάρχαιη η… εποχή του. 8. Ζωηρό το χρώμα

του (αντίστρ.). 9. Πρόσωπο του θηβαϊκού μυθικού κύκλου.

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Ζουν νομαδικά. 2. Και έτσι ο τυραννικός άνθρωπος (αιτ.).

3. Παιδικές ημιστρατιωτικές ομάδες της αρχαίας Σπάρτης (καθ.). – Έχουν

κάτι το κοινό. 4. Ό,τι και το 5α’ οριζόντια. – Παταγώδης αποτυχία.

5. Υλικό για παιδικά παιχνίδια. – Σουηδική ποδοσφαιρική ομάδα.

6. Γραφή δρόμου μετ’ εμποδίων σε μέτρα. – Γενάρχης Ελλήνων. – Μουσική

νότα. 7. H λεπτότητα τη χαρακτηρίζει. – Ήταν και ο Ανθεστηριών των

αρχαίων. 8. Το φορτίο, σε κοινή ονομασία του. 9. Εκφράζει

συμπέρασμα. – Είναι η θέση που καταλαμβάνεται.

ΛΥΣΗ (6/12/2005):

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΝΟΜΟΔΙΦΗΣ 2. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 3. MATI – AP

4. ΟΤΙ – ΙΛΑΡΑ 5. ΣΙΚΕΛΙΚΟ 6. ΜΟΛ – ΟΚΑ 7. ΜΑΣΑ –

ΔΕΚΑ 8. ΔΙΑ – HPA 9. ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

2. ΟΡΑΤΙΟΣ 3. ΜΑΤΟΚΛΑΔΑ 4. ΟΤΙ – MIP 5. ΔΟ – ΙΛΟ –

AM 6. ΙΤΑΛΙΚΑ 7. ΦΗ – ΑΚΑΚΗΣ 8. ΟΡΑΤΗ – EPT 9.

ΣΑΡΑ – ΑΔΑΗ.