ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Πέμπτης στην Αγορά

Παραγώγων, με κύριο χαρακτηριστικό τη μείωση του όγκου συναλλαγών για τα ΣΜΕ

στους δείκτες της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Στη spot αγορά, ο

δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 1.934,67 μονάδες καταγράφοντας κέρδη της

τάξης του 1,09% ενώ ο FTSE/ASE MID 40 σημείωσε άνοδο της τάξης του 0,73% και

στο τέλος της συνεδρίασης διαμορφώθηκε στις 3.029,81 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ,

τα συμβόλαια σειράς Δεκεμβρίου στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης

διαμορφώθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης στις 1.927,64 μονάδες καταγράφοντας

άνοδο της τάξης του 0,61%. Ομοίως, κέρδη της τάξης του 0,73% αποκόμισαν τα ΣΜΕ

στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Δεκεμβρίου που έκλεισαν στις 3.024,91

μονάδες. H αξία συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες

FTSE/ASE διαμορφώθηκε στα 55,87 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας

ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των

είκοσι blue chips, όπου έγιναν συνολικά 4.375 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε

αξία συναλλαγών 42,1 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40

πραγματοποιήθηκαν 105 συμβόλαια αξίας 1,59 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί

των μετοχών, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 11,51 εκατ. ευρώ, με την ΔΕΗ

να πραγματοποιεί 2.362 συμβόλαια και την ΙΝΤΡΑΚΟΜ να ακολουθεί με 805

συμβόλαια.