Κύριοι, πετύχαμε διακομματική συναίνεση για το ξέπλυμα του χρήματος – και τώρα

μεθοδικά προετοιμάζουμε το επόμενο λάθος μας