Ικανοποιητική θεωρεί το υπουργείο Οικονομίας τη μοναδική προσφορά που

υπεβλήθη χθες από την ισπανική Gas Natural, για την εξαγορά του 35% των

μετοχών της ΔΕΠΑ.

Οι άλλες δύο, η γερμανική Ruhr Gas και η ρωσική Gasprom, που είχαν εκδηλώσει

αρχικό ενδιαφέρον, δεν υπέβαλαν τελικά προσφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά της ισπανικής εταιρείας είναι λίγο παραπάνω

από 260 εκατ. ευρώ. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας έλεγαν χθες ότι ο στόχος

που έχει τεθεί είναι από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και τη μετοχοποίηση της

ΔΕΗ να εισπραχθούν έσοδα ύψους 500 εκατ. ευρώ και χαρακτήριζαν εφικτό τον

στόχο μετά τις διεθνείς εξελίξεις.

H προσφορά των Ισπανών θα κατατεθεί από τον σύμβουλο ιδιωτικοποίησης, την JP

Morgan, στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη,

προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι.