Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του ΠΡΟΤΟ. Στον κουμπαρά μπήκαν 450.000

ευρώ. Τα κέρδη στις υπόλοιπες κατηγορίες: 2η: κερδίζουν από 10.685,98, 3η: θα

πάρουν από 929,21, 4η: κερδίζουν από 92,12, 5η: θα πάρουν από 14,48 και 6η: θα

εισπράξουν από 1,28 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί: 3, 2, 0, 1, 9, 9, 6.