Στον Τζορτζ Μπους δεν αρκεί μόνο η άνοδος της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Εκείνο που χρειάζεται είναι η υποστήριξη των Αμερικανών και ιδιαίτερα όσων

ψηφίζουν. Μπορεί τα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ να δείχνουν κερδοφορία των

επιχειρήσεων και αύξηση στην παραγωγικότητα η οποία συνδέεται με βελτίωση του

επιχειρηματικού κλίματος, αλλά στον τομέα της απασχόλησης δεν υπάρχουν

αντίστοιχα θετικά στοιχεία. Οι ίδιοι αυτοί ψηφοφόροι θα κληθούν του χρόνου να

αποφασίσουν ποιον θα επιλέξουν για νέο πρόεδρο.