Δεν έχουν τάσεις αυτοκτονίας, όμως η έλλειψη επικοινωνίας»… είναι εμφανής