Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του ΠΡΟΤΟ. Στον κουμπαρά μπήκαν 200.000

ευρώ. Τα κέρδη στις υπόλοιπες κατηγορίες: 2η: οι τυχεροί κερδίζουν από

17.841,77, 3η: από 1.486,81, 4η: από 152,49, 5η: από 14,67 και 6η: από 1,26

ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί: 6, 1, 0, 0, 0, 9, 2.