Σάββατο: 17, 21, 7, 20, 33

Κυριακή: 11, 18, 29, 20, 13