Μια απλή τρίλεπτη διαδικασία που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες γυναίκες

από την υστερεκτομή (αφαίρεση της μήτρας) θα είναι σύντομα διαθέσιμη από το

βρετανικό σύστημα υγείας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες βρετανικές υπηρεσίες,

υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μια νέα αγωγή, η μικροκυματική ενδομητρική

αφαίρεση, είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Θα μπορούσε να βοηθήσει το ένα

πέμπτο των γυναικών που σήμερα υποβάλλονται σε αφαίρεση της μήτρας. Οι

ασθενείς που θα υποβάλλονται στη νέα αγωγή πιθανότατα δεν θα απαιτείται να

περάσουν ούτε μία νύχτα στο νοσοκομείο, ενώ σήμερα οι γυναίκες που

υποβάλλονται σε υστερεκτομή χρειάζονται συνήθως δίμηνη περίοδο ανάρρωσης.