Διακυμάνσεις καταγράφηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Αγοράς Παραγώγων

με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες υψηλής κεφαλαιοποίησης να

κλείνουν τελικά με απώλειες, έναντι των ΣΜΕ μεσαίας κεφαλαιοποίησης που

σημείωσαν άνοδο. Αντίστοιχα, στη spot αγορά, ο δείκτης FTSE/ASE-20 υποχώρησε

κατά 0,33% στις 1.117,81 μονάδες, ενώ ο FTSE/ASE MID 40 έκλεισε στις 247,75

μονάδες με άνοδο κατά 0,20%. Στην αγορά ΣΜΕ, το συμβόλαιο λήξεως Σεπτεμβρίου

στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 1.120,12 με απώλειες κατά

0,91% και τα ΣΜΕ Οκτωβρίου στις 1,119,19 μονάδες με μεταβολή -0,83%. Το ΣΜΕ

στον δείκτη FTSE/ASE MID 40, σειράς Σεπτεμβρίου έκλεισε στις 248,81 μονάδες

(0,19%)και το ΣΜΕ Οκτωβρίου στις 250,50 μονάδες (1,02%). H αξία συναλλαγών στα

ΣΜΕ και Δικαιώματα Αγοράς – Πώλησης στους δείκτες FTSE/ASE περιορίστηκε στα

77,816 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας ρευστότητας κατέληξε στα

ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των είκοσι blue chips, όπου

έγιναν συνολικά 8.675 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε αξία συναλλαγών 48,70

εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 έγιναν 142 συμβόλαια αξίας

88 χιλ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί των μετοχών, ο όγκος συναλλαγών

διαμορφώθηκε στα 2.218 συμβόλαια αξίας 2,75 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο

επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στα ΣΜΕ του ΟΤΕ με 1.480 συμβόλαια

και ακολούθησαν τα ΣΜΕ της ALPHA ΒΑΝΚ όπου έγιναν 203 συμβόλαια. Στα ΣΜΕ επί

της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD διακινήθηκαν συνολικά 334 συμβόλαια

αξίας 20,87 εκατ. ευρώ.