Αγκμπάνι Νταρέγκο. Η Νιγηριανή «Μις Υφήλιος»

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στην προχθεσινή της συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από

όλες τις υποψήφιες στον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» που θα πραγματοποιηθεί στη

Νιγηρία τον Νοέμβριο, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της «Μις Γαλλίας» και της

«Μις Βελγίου», οι οποίες αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν λόγω του ότι στη

Νιγηρία γυναίκες καταδικάζονται σε θάνατο με την κατηγορία της μοιχείας.

Η καταδίκη

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια της υιοθέτησης την προηγούμενη εβδομάδα από

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσματος σχετικά με την περίπτωση της Αμίνα Λαουάλ,

η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού με την κατηγορία της

μοιχείας, επειδή έφερε στον κόσμο ένα παιδί εκτός γάμου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και την πρόεδρό του,

ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Άννα Καραμάνου, τόσο τα κράτη – μέλη όσο και οι

υποψήφιες χώρες πρέπει να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος», μη

στέλνοντας τις εκπροσώπους τους στη Νιγηρία, «μια χώρα η οποία μεταχειρίζεται

τις γυναίκες με έναν εντελώς απαράδεκτο τρόπο και ειδικότερα με την εφαρμογή

της θανατικής ποινής με την κατηγορία της μοιχείας», γεγονός που αποτελεί

σοβαρό πλήγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών.