ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Είναι πολλά από τα έργα του Β. Ουγκώ 2. Αρχαία πόλη της

Λέσβου. – Ταλαιπώρησε τον Οδυσσέα (ομηριστί). 3. Μαθητικό εφόδιο

(γεν.). 4. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. – Όμοια γράμματα. 5. Λεπτός

σχηματισμός (αντίστρ.). – Μεγάλη ταραχή. 6. «Βιβλίο» του Στρατή

Μυριβήλη. 7. Ο πληθυντικός αναφορικής αντωνυμίας. – Τον αιώνα αυτόν

άρχισε ο Εκατονταετής Πόλεμος. 8. Η «ευδαίμων Αραβία» των αρχαίων

Ρωμαίων (γεν.). 9. Τίτλος έργου του Νίκου Καζαντζάκη.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αρχαίος σοφός, που αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Λέσβου από

την τυραννία. 2. Διάκριση του πληθυσμού. 3. Στους όρους αυτούς

περιλαμβάνεται και η «λιθίαση» (αιτ.). 4. Ομηρικό επίρρημα που σημαίνει

εύκολα ή άκοπα. – Είδος γλυκίσματος (αντίστρ.). 5. Μεγάλοι ή σπουδαίοι.

– Αρχή απαγόρευσης. 6. Επιτατικό σε κατάφαση ή άρνηση. – Το βέτο ενός

των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 7. Συνδετικός ο

ρόλος του. – Μεγάλος ποταμός της Ασίας (αντίστρ.). 8. «Ο λόγος είναι…

και τρέχει μέρα νύχτα» (ελληνική παροιμία). – Βρίσκονται στη… θήκη.

9. Εντοπίζει ομοιότητες, αλλά και διαφορές.

ΛΥΣΗ (6/9/2002)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ 2. ΤΕΜΑΧΙΑ 3. ΙΣΗ-ΜΙΣΑ 4.

ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ 5. ΛΑΝ-ΚΕ 6. ΙΑΠΩΝΕΣ 7. ΑΣΕΤ-ΘΟΛΟ 8.

ΙΕΡΟΙ-ΙΡ 9. Ο ΜΑΝΤΙΚΑΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ. 2.

ΦΕΣΙ-ΜΕΣΑ 3. ΥΜΗΝ-ΠΕΡΑ 4. ΡΑ-Ο ΛΩΤΟΝ 5. ΙΧ-ΜΑΝ-ΤΙ

6. ΧΙΜΕΝΕΘ 7. ΤΑΙΝ-ΚΙΟΣ 8. ΣΟΚ-ΑΡΛ 9. ΑΠΑΝΕΜΟ.