Με απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΑ σε εβδομαδιαία βάση, ωθούμενος

από το αρνητικό διεθνές κλίμα. Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, και ειδικά

οι κλάδοι των τραπεζών και των τηλεπικοινωνιών, εξακολούθησαν να δέχονται

πιέσεις, με τον όγκο συναλλαγών να διατηρείται στα γνώριμα χαμηλά επίπεδα.

Ενδιαφέρον παρουσίασε στην αρχή της εβδομάδας που πέρασε η ενεργοποίηση των

ξένων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι και δραστηριοποιήθηκαν προσαρμοζόμενοι

στην αναθεώρηση του Δείκτη MSCI. Οι μετοχές της μεσαίας και μικρής

κεφαλαιοποίησης συμπαρασυρόμενες από την παρούσα χρηματιστηριακή εικόνα

σημείωσαν και αυτές σημαντικές απώλειες.

Στον χώρο των αποκρατικοποιήσεων το Ελληνικό Δημόσιο δημοσίευσε προκήρυξη για

τον διαγωνισμό ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τη Δημόσια Επιχείρηση

Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) σκοπεύοντας να προσφέρει μέχρι 35% της επιχείρησης.

Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 35% κατέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΔΕΗ έχει

επιλογή να αποκτήσει μέχρι και 30%, ενώ η κυβέρνηση σκοπεύει να ολοκληρώσει τη

συμφωνία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2003.

Σε εταιρικό επίπεδο, η Vodafone θα πραγματοποιήσει την ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου 2002, ενώ η διοίκηση θα προτείνει προς έγκριση

μέρισμα ύψους 0,11 ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 31/3/02.

Ο πρόεδρος του ΟΤΕ σε συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι ο όμιλος θα προχωρήσει

σε αναπροσαρμογές τιμολογίων, το αργότερο έως τις αρχές 2003. Τα νέα τιμολόγια

υπόκεινται σε έγκριση από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ). Όσον αφορά στις

διεθνείς επενδύσεις του οργανισμού, αναφέρθηκε πως οι διαπραγματεύσεις με τη

ρουμανική κυβέρνηση για την αναμενόμενη αύξηση κεφαλαίου της RomTelecom

ενδέχεται να διαρκέσουν ένα δίμηνο.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο και σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, ο Δείκτης Τιμών Χονδρικής

τον Ιούλιο παρουσίασε αύξηση 0,7% σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση παρέμεινε

αμετάβλητος, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου ο μέσος ρυθμός αύξησης

ήταν 2,2%. Εκτιμήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας φέρουν ο πληθωρισμός

για τον Αύγουστο να κινήθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του Ιουλίου

(3,3%).

Μέτρα φορολογικής μεταρρύθμισης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με σκοπό την

φοροελάφρυνση των χαμηλών εισοδημάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η

φορολογική μεταρρύθμιση μειώνει τον στόχο για το πλεόνασμα του προϋπολογισμού

το 2003 και σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου η φορολογική μεταρρύθμιση που

αφορά τους ιδιώτες πιθανόν να επηρεάσει κατά 1% το πλεόνασμα του

προϋπολογισμού για το 2003.

Δεδομένου του περιορισμένου θεσμικού ενδιαφέροντος στην παρούσα φάση, θεωρούμε

ότι οι όγκοι συναλλαγών θα συνεχίσουν να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Η

πορεία της αγοράς αναμένεται να εξακολουθεί να συνδέεται άμεσα με την πορεία

των ξένων χρηματιστηρίων, ενώ οι κινήσεις των ξένων θεσμικών θα παίξουν

καθοριστικό ρόλο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.