Το 72,78% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το Χρηματιστήριο από 187
εταιρείες έχουν ήδη επενδυθεί. Συγκεκριμένα άντλησαν 4,339 τρισ. δραχμές και
επένδυσαν τα 3,158 τρισ. δραχμές. Τα ποσά αυτά αφορούν στοιχεία για αντλήσεις
και διάθεση κεφαλαίων από το 1998 έως τις 30 Αυγούστου 2000.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Χρηματιστήριο, από
τις 187 εταιρείες που ανακοίνωσαν τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, 5
αφορούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου του 1998, 84 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
του 1999 και 103 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου του 2000. Επίσης, από τις 187
εταιρείες οι 122 ήταν εισηγμένες και προχώρησαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
και οι 65 σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να εισαχθούν στο
Χρηματιστήριο.


Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό αδιάθετο ποσό δεν ξεπερνά το
1,1 τρισ. δραχμές. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο παραμένει ακόμη αδιάθετο το
27,2%. Αν και τα ποσοστά των κεφαλαίων τα οποία επενδύθηκαν είναι μεγάλα, για
να γίνει μια πιο αντικειμενική προσέγγιση για το αδιάθετο ποσό του 1,1 τρισ.
δραχμών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:


* Πρώτον, τα παραπάνω ποσά και ποσοστά αφορούν σε μία περίοδο από το
1998 έως και το 2000. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ορισμένες εταιρείες που
άντλησαν για παράδειγμα κεφάλαια στα τέλη του 2000 δεν έχουν ακόμη προλάβει να
ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα.


* Δεύτερον, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι γενικότερες συνθήκες του
οικονομικού περιβάλλοντος αλλάζουν, γεγονός που οδηγεί τις επιχειρήσεις σε
μεταβολές των επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί αλλαγές
στις τοποθετήσεις των κεφαλαίων, σε σχέση με αυτά που είχαν αναφέρει στα
ενημερωτικά δελτία, ή ακόμη και καθυστερήσεις στη διάθεση των κεφαλαίων.


* Τρίτον, τα επενδυτικά προγράμματα των εταιρειών έχουν ένα βάθος
χρόνου υλοποίησης δύο-τριών ετών και κατά συνέπεια η χρήση των αντληθέντων
κεφαλαίων αφορά σε μια μεσο-μακροπρόθεσμη διαδικασία.


Στο μεταξύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, με απόφαση που έχει ήδη
λάβει, περιγράφει τις πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να παρατίθενται στις
οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με ειδική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας
θα γίνεται παρουσίαση στη χρήση (διάθεση) των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί σε
προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Επίσης θα
αναφέρονται η χρήση, τα προοριζόμενα ποσά ανά κατηγορία, τα ποσά που έχουν ήδη
διατεθεί κ.λπ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου την 1η Φεβρουαρίου 2001 αποφάσισε
να ζητήσει από 68 εταιρείες να τις αναδημοσιεύσουν εντός 15 ημερών τις
λογιστικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τη νέα απόφαση.


Τα αναλυτικά στοιχεία ανά εταιρεία, αλλά και η νέα απόφαση (υπ' αριθμ. 48)
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ στη διεύθυνση www.ase.gr.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από