Σε νέα σημαντική στήριξη των μετοχών τους προχώρησαν οι βασικοί μέτοχοι των

εισηγμένων την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το πρόσφατο μετοχολόγιο που

έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, προκύπτει ότι από

τις αρχές του έτους οι βασικοί μέτοχοι προχωρούν σε μεγάλες αγορές μετοχών.

Οι αγορές αυτές γίνονται κυρίως από βασικούς μετόχους που είναι εταιρείες,

καθώς δεν συναντάται συχνά η στήριξη από φυσικά πρόσωπα.

Με βάση την ενημέρωση των εισηγμένων εταιρειών προς το Χρηματιστήριο Αξιών

Αθηνών μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία στις 12

Ιανουαρίου, προκύπτει ότι υπήρξαν 8 μεταβολές.

Απ’ αυτές, μία αφορούσε νέα εισαγωγή, οι 3 σε μειώσεις ποσοστών στο μετοχικό

κεφάλαιο και οι άλλες 4 σε σημαντικές αυξήσεις των συμμετοχών. Ειδικότερα:

* Η Αγροτική Τράπεζα εισήχθη στο Χρηματιστήριο στις 19 Ιανουαρίου 2001

και ο βασικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 87,54%.

* Η Marfin ΑΕΠΕΥ αύξησε το ποσοστό της στο 10,529% (από 9,571%) στη

Marfin Classic ΑΕΕΧ.

* Η Δέλτα Συμμετοχών αύξησε το ποσοστό της στο 23,09% (από 20,01%) στην

Goody’s Α.Ε.

* Στην Altec ΑΒΕΕ μειώθηκε το ποσοστό της Cooper Invest Limited στο

7,208% από 11,510%.

* Ο κ. Δημήτριος Βαράγκης αύξησε το ποσοστό του στο 15,086% (από 5%)

στη Βαράγκης ΑΒΕΠΕ Α.Ε., ενώ ο κ. Θεμιστοκλής Βαράγκης μείωσε το ποσοστό του

(σε 19,348% από 28,9%).

* Στην εισηγμένη εταιρεία Κυριακίδης Μάρμαρα, ο κ. Ηλίας Κυριακίδης

αύξησε το ποσοστό του σε 47,5% (από 39,7%), ενώ το μείωσε κάτω από 5% ο κ.

Αθανάσιος Μαμάκος.