Λοιπόν, να μην τα ξαναλέμε για την κινητικότητα της κ. Άννας Καραμάνου, της

ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, για τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες. Άλλωστε,

είναι και γραμματέας του Τομέα Γυναικών του κυβερνώντος κόμματος, όπως είναι

γνωστό.

Αυτό που δεν ξέρετε, είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε με μεγάλη

πλειοψηφία την Έκθεση της κ. Άννας Καραμάνου για μία πιο ισόρροπη συμμετοχή

γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τι προτείνει η Έκθεση Καραμάνου; Να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς της

οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε

όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλες τις επιτροπές, τόσο σε κοινοτικό όσο

και σε εθνικό επίπεδο, σε ποσοστό που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του

40%, παρακαλώ…

Τα ποσοστά στην Ευρώπη

Α, και αν το ποσοστό του 40% σας φαίνεται εξωπραγματικό, στην Έκθεση

Καραμάνου τονίζεται ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Σουηδία

και η Φινλανδία, με ποσοστά γυναικών στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση που

ξεπερνούν και το 40%, αλλά και χώρες όπως η Ιταλία και ­ βεβαίως ­ η Ελλάδα,

όπου η συμμετοχή των γυναικών στις αποφάσεις δεν ξεπερνάει το 10%.