Παρά τη μεγάλη άνοδο του δείκτη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας τόσο στην Αμερική

(Nasdaq) όσο και στη Γερμανία (Neuer Markt) κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (ο

ΟΤΕ σημείωσε άνοδο πάνω από 7% στην Αμερική), η ελληνική αγορά συνέχισε την

αδιάφορη πορεία της κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης με χαμηλό όγκο συναλλαγών

(ευρώ 112,3 εκατ., περίπου 38,2 δισ. δρχ.). Παρά το γεγονός ότι η αγορά

ξεκίνησε σε θετικό έδαφος, με κύριους πρωταγωνιστές τις τηλεπικοινωνίες στις

οποίες επανήλθε η αισιοδοξία στην Ευρώπη για τη μελλοντική πορεία των

αποτελεσμάτων τους, στη συνέχεια, και αφού το επενδυτικό ενδιαφέρον κυμαινόταν

σε χαμηλά επίπεδα, σημειώθηκαν ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα η αγορά να κλείσει

με αρνητικό πρόσημο στις 3.183 μονάδες, μειωμένη κατά 0,66%. Οι απώλειες στους

κλάδους της τηλεπικοινωνίας και των τραπεζών συμπαρέσυραν και τους υπόλοιπους

κλάδους, με αποτέλεσμα αυτός των κατασκευών να σημειώσει τις μεγαλύτερες

απώλειες (2,52%), ενώ και ο κλάδος των εταιρειών συμμετοχής μειώθηκε κατά

1,94%. Τις μικρότερες απώλειες σημείωσε ο κλάδος των τραπεζών (-0,36%) όπου

προς το τέλος της συνεδρίασης σημειώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον σε μερικές από

αυτές. Η αγορά για μια ακόμη ημέρα παρουσίασε αδυναμία ανόδου σε υψηλότερα

επίπεδα παρά την έλλειψη αρνητικών νέων και την ευνοϊκή πορεία των ξένων

χρηματιστηρίων. Στα παρόντα επίπεδα η αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει και να

δημιουργήσει βάση για ανοδική πορεία.