Τον δρόμο της επιστροφής της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας (Σόφτεξ) στους παλαιούς

μετόχους της (οικογένεια Κεφάλα) κλείνει διπλή εισήγηση στον Άρειο Πάγο, καθώς

κρίνεται ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες απαγορεύεται, ουσιαστικά,

η επιστροφή της εταιρείας στο προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι

συνταγματικός.

Με τις εισηγήσεις προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, τόσο από την πλευρά του

εισαγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Παν. Δημόπουλου όσο και από τον

αρεοπαγίτη κ. Δημ. Λινό, σημειώνεται ότι η παλαιοί μέτοχοι της Σόφτεξ μπορούν

να διεκδικήσουν χρηματικές αποζημιώσεις για άκυρη αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της (κατά τη δεκαετία του ’80, ώστε ο έλεγχος της εταιρείας να

περάσει στο κράτος), αλλά όχι και την επιστροφή των συγκεκριμένων περιουσιακών

στοιχείων.

Σύμφωνα με τις δύο εισηγήσεις, ο νόμος 2686/99 με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το

νομικό ζήτημα που προέκυψε από προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις περί

ακυρότητας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Σόφτεξ και δεν παρείχε το

δικαίωμα στην οικογένεια Κεφάλα να διεκδικήσει συμμετοχή σε αυτή την αύξηση,

είναι απόλυτα συνταγματικός και σύμφωνος προς τις διατάξεις της ευρωπαϊκής

σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αυτό το σκεπτικό, με τις δύο

εισηγήσεις προτείνεται να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης που έχουν υποβάλει

στον Άρειο Πάγο οι παλαιοί μέτοχοι.