Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες;

Απαντά ο κ. Γιώργος Περβανάς, πρόεδρος της εταιρείας Γ.Α. Περβανάς ΑΧΕ

Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών η αξία των συναλλαγών παραμένει σε ιδιαίτερα

χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα όταν υπάρχουν έστω και λίγες εντολές για αγορά ή

για πώληση να διαμορφώνουν ανάλογη τάση. Η τάση που επικρατεί στην αγορά θα

είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής δυναμικής της Σοφοκλέους μόνο στην

περίπτωση που αυξηθεί η αξία των συναλλαγών. Αυτό το διάστημα υπάρχει

συσσωρευμένη αρνητική ψυχολογία καθώς το ΧΑΑ έχει μπει στο επίκεντρο και της

πολιτικής αντιπαράθεσης. Η καμπύλη της πραγματικής οικονομίας κάποια στιγμή θα

έλξει και την καμπύλη της χρηματιστηριακής οικονομίας.