Ίσως για τελευταία φορά έκοψε την πίτα τους ως «Σύνδεσμος Κριτών Μπάσκετ

Αττικής» ο φορέας αυτός, αφού σύντομα δημιουργείται Ομοσπονδία. Την εκδήλωση

τίμησαν σε αθηναϊκό ξενοδοχείο στελέχη της Ομοσπονδίας μπάσκετ, της

διαιτησίας, της ΕΣΚΑ, της ΕΣΚΑΝΑ κ.λπ.