Με αλλαγές στα αφορολόγητα όρια και στους συντελεστές στη φορολογία
μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών θα επιχειρήσει
το υπουργείο Οικονομικών να αντισταθμίσει τη φορολογική επιβάρυνση που θα
προκύψει από τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων που θα ισχύσουν από το
νέο έτος.


Ο στόχος που έχει θέσει ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Φωτιάδης είναι
οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να ισχύσουν από την 1.1.2001, παρά
τις εισηγήσεις που του έχουν υποβληθεί και προτείνουν να τεθούν σε ισχύ μετά
τον Μάρτιο. Παράλληλα, με τις νέες αυξημένες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων
θα ανακοινωθεί πακέτο μέτρων που θα προβλέπει τη μείωση του συντελεστή
φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων καθώς και την αύξηση των αφορολόγητων ορίων
στις γονικές παροχές, στις κληρονομές και στις δωρεές. Κύκλοι του υπουργείου
Οικονομικών τόνιζαν στα «ΝΕΑ» ότι οι μειώσεις στη φορολογία ακινήτων θα είναι
τέτοιες που θα αντισταθμίζουν τη φορολογική επιβάρυνση η οποία θα προκύψει από
την αύξηση των αντικειμενικών τιμών. Για τον λόγο αυτό, όπως διευκρίνιζαν οι
ίδιοι κύκλοι, οι νέες αυξημένες τιμές των ακινήτων καθώς και οι μειώσεις στη
φορολογία θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα, κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος
Δεκεμβρίου.


Οι προτάσεις


Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο γραφείο του κ. Φωτιάδη έχουν ήδη
αποσταλεί οι περισσότερες προτάσεις από τις κατά τόπους επιτροπές για το ύψος
των αυξήσεων στις αντικειμενικές τιμές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι
επιτροπές προτείνουν αυξήσεις οι οποίες, κατά μέσο όρο, κυμαίνονται στο 20%.
Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές οι αυξήσεις είναι χαμηλότερες από το
ποσοστό αυτό, ενώ σε άλλες υψηλότερες. Χαρακτηριστικά, αξίζει να σημειωθεί ότι
στις περιοχές της Δυτικής Αττικής το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης τιμών που
προτείνεται φθάνει το 37%. Πάντως, σε άλλες περιοχές, της Ανατολικής Αττικής,
καθώς και στην Παραλιακή Λεωφόρο οι επιτροπές προτείνουν αυξήσεις μεγαλύτερες.
Έτσι σε ορισμένες από τις περιοχές αυτές οι αυξήσεις φθάνουν μέχρι και το 60%
σε σχέση με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες. Οι προτάσεις αυτές αφορούν
κυρίως τις ακριβές περιοχές του νομού Αττικής και των υπολοίπων νομών της
χώρας, καθώς και τις περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται έντονη οικοδομική
δραστηριότητα.


Από την άλλη πλευρά, οι επιτροπές προτείνουν πολύ χαμηλές αυξήσεις στις
αντικειμενικές τιμές των υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και στις περιοχές όπου
η οικοδομική δραστηριότητα είναι υποτονική.


Τις προτάσεις αυτές πρόκειται να εξετάσει εντός της εβδομάδος ο υφυπουργός
Οικονομικών, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το ύψος των
αυξήσεων σε κάθε περιοχή. Ήδη, όπως αναγνωρίζουν στο υπουργείο Οικονομικών, τα
χρονικά περιθώρια για τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με το ύψος των αυξήσεων σε
κάθε περιοχή έχουν στενέψει σημαντικά. Για τον λόγο αυτό το υπουργείο
Οικονομικών προκήρυξε ήδη διαγωνισμό προκειμένου να επιλεγεί η εταιρεία που θα
αναλάβει να εκτυπώσει σε ειδικούς τόμους τις νέες αντικειμενικές τιμές των
ακινήτων.


Πάντως, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι αυξήσεις που θα αποφασισθούν τελικά
δεν θα αποκλίνουν από τον μέσο όρο των προτάσεων των αρμόδιων επιτροπών. Στην
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναθεώρησαν τις σκέψεις που υπήρχαν αρχικά
για μία άμεση σύγκλιση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων με τις
πραγματικές τιμές τους, οι οποίες σήμερα κυμαίνονται σε πολύ υψηλότερα
επίπεδα. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές, σήμερα, οι εμπορικές τιμές των
ακινήτων είναι διπλάσιες από τις αντικειμενικές τιμές, οι οποίες δεν έχουν
αναπροσαρμοσθεί από το 1998. Ειδικότερα εκτιμήθηκε ότι μία μεγάλη αύξηση των
αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε αυτήν τη φάση θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα
σε περαιτέρω αύξηση των εμπορικών τιμών οι οποίες ήδη βρίσκονται σε υψηλά
επίπεδα.


Μείωση φορολογίας


Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των αποφάσεων για το το ύψος των αυξήσεων των
αντικειμενικών αξιών, στο υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός των
μειώσεων στη φορολογία ακινήτων. Όσον αφορά το εύρος των μειώσεων αυτών,
ενδεικτικό είναι ότι, σε πρόσφατη σύσκεψη υπό την προεδρία του υπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννου Παπαντωνίου, αποφασίσθηκε να μην
υπάρξει αύξηση της επιβάρυνσης των φορολογουμένων από την αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών τιμών των ακινήτων. Στη σύσκεψη εκτιμήθηκε ότι μια αύξηση στις
τιμές των ακινήτων η οποία θα προκαλούσε αύξηση της επιβάρυνσης των
φορολογουμένων δεν θα ανταποκρινόταν στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν
προεκλογικά από την κυβέρνηση. Επίσης δεν θα συμβάδιζε με τις δεσμεύσεις του
νέου προϋπολογισμού, που μόλις κατατέθηκε στη Βουλή, για μη επιβολή νέων
φόρων. Εκτός αυτού, κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ήδη αρνητικό
κλίμα που υπάρχει στην οικονομία λόγω της πτώσης του Χρηματιστηρίου και θα
διόγκωνε το πολιτικό κόστος που ήδη εισπράττει η κυβέρνηση από την κατρακύλα
της Σοφοκλέους.


Έτσι, σύμφωνα με τις σκέψεις που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή, το πιθανότερο είναι
να αποφασισθεί η μείωση του συντελεστή φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά
δύο ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, να αυξηθούν τα αφορολόγητα όρια που ισχύσουν
στην κλίμακα φορολογίας κληρονομιών και δωρεών.


Θα εξετασθεί επίσης η αύξηση του ορίου της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
μέχρι του οποίου μπορεί να γίνει γονική παροχή και ο φορολογούμενος να
καταβάλλει μειωμένο φόρο (δηλαδή το 50% του φόρου που θα αναλογούσε, αν το
ίδιο ακίνητο γινόταν κληρονομιά). Σήμερα, το όριο αυτό είναι 23 εκατ. δρχ.


Το σημερινό καθεστώς


Όσον αφορά το σημερινό καθεστώς φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ο φορολογικός
συντελεστής ανέρχεται σε 9% για το τμήμα της αξίας του ακινήτου μέχρι 4
εκατομμύρια δραχμές και σε 11% για το τμήμα της αξίας του ακινήτου που
υπερβαίνει το όριο αυτό. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται κοντά σε
σταθμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι συντελεστές αυτοί προσαυξάνονται κατά
δύο ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Δηλαδή, το 9% γίνεται 11% και το 11%
γίνεται 13%.


Στην περίπτωση που αποφασισθεί τελικά η μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες
του φορολογικού συντελεστή, τότε το τμήμα της αξίας του ακινήτου που
μεταβιβάζεται μέχρι 4 εκατομμύρια δραχμές θα φορολογείται με 5% και το
υπόλοιπο με 7%. Αντίστοιχα θα αναπροσαρμοσθούν και οι συντελεστές φορολογίας
στις περιοχές με πυροσβεστική.


Στις κληρονομιές


Όσον αφορά τη φορολογία κληρονομιών, το σημερινό αφορολόγητο όριο είναι 5,175
εκατ. δρχ. Το όριο αυτό αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα προκειμένου να μην
υπάρξει επιβάρυνση στον φόρο από τις νέες αντικειμενικές τιμές. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στο υπουργείο Οικονομικών δεν φέρονται διατεθειμένοι να
προχωρήσουν και σε αλλαγές των συντελεστών στην υπάρχουσα κλίμακα φορολογίας
κεφαλαίου με βάση την οποία προσδιορίζεται ο φόρος στις κληρονομιές, στις
δωρεές και στις γονικές παροχές. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος που προκύπτει από
την κλίμακα αυτή για τις υποθέσεις κληρονομιών και δωρεών μειώνεται στο μισό
όταν πρόκειται για γονική παροχή ακινήτου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από